Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller patient som vidareremitterades för sjunkande blodvärde och förmaksflimmer. Vid läkarbesöket låg fokus på blodvärdet. Först vid nytt läkarbesök ett år senare uppdagades det att behandling för förmaksflimret inte var insatt.

Anmälans diarienummer: HSN/195060