Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektion för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för felaktig administrering av läkemedel.

En patient som behandlades med läkemedel för att förhindra blodproppar minskade succesivt i vikt. Trots viktminskningen gjordes ingen dosjustering av läkemedlet och vid ett senare tillfälle drabbades patienten av en muskelblödning.

Anmälans diarienummer: HSN/195357