Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

En patient som sökte vårdcentral för blod och slem i avföringen råddes att prova behandling mot hemorrojder. Efter att problemen kvarstått och ytterligare undersökningar genomförts diagnosticerades patienten ungefär ett år senare med tjocktarmscancer.

Anmälans diarienummer: HSN/195497