Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd vård och behandling.

Anmälan gäller patient som genomgick en datortomografiundersökning på grund av misstanke om blodpropp i lungan. 18 månader senare gjordes en ny röntgen som visade en tumör, som vid eftergranskning även fanns på de tidigare röntgenbilderna.

Anmälans diarienummer: HSN/196042