Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

En patient med en kännbar förändring i ena bröstet kontaktade vården för att få en undersökning.
Undersökningen genomfördes några månader senare, detta efter att patienten hört av sig ytterligare en gång. Vid undersökningen startades ett standardiserat vårdförlopp för bröstcancer.

Anmälans diarienummer: HSN/196265