Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för felaktig administrering av läkemedel.

Anmälan gäller inneliggande patient som vårdades för astma och misstänkt lunginflammation, som ordinerades ett luftrörsvidgande läkemedel. Läkemedlet skulle ges via inhalator, men gavs intravenöst.

Anmälans diarienummer: HSN/196721