Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd vård och behandling.

En patient sökte vård för smärta och nedsatt rörlighet i axlarna. Efter upprepade vårdbesök och olika åtgärder sökte patienten sedan akut för axelbesvären. Efter röntgenundersökning konstaterades att båda axlarna gått ur led varpå patienten opererades.

Anmälans diarienummer: HSN/196393