Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd vård och behandling.

Anmälan gäller patient som var gravid i vecka 33 och som blev inlagd på vårdavdelning för misstänkt magsjuka. Initiala CTG-kontroller på barnet var normala och vården fokuserades på mammans tillstånd. Tillståndet försämrades och vid kontroll kunde barnets hjärtljud inte hittas. Det konstaterades att barnet hade avlidit, sannolikt till följd av komplikationer till mammans grundsjukdom.