Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för fördröjd diagnos och behandling.

En patient som sökte vård på grund av svullnad och smärta i handen röntgades, men ingen skelettskada visades.
Sedan problemen kvarstått ordnade patienten en magnetkameraundersökning på egen hand, vilket visade en ledskada i handen varpå patienten opererades. Vid eftergranskning av röntgenbilderna var samma skada synlig.

Anmälans diarienummer: HSN/197364