Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria

Region Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient råkat ut för felaktig diagnos, vård och behandling.

En patient som sökte akut för plötslig buksmärta, som någon dag tidigare noterat blod i urinen, bedömdes ha njursten och behandlades därefter.
Dagen efter vårdbesöket fick patienten hjärtstillestånd och avled. Obduktionen visade en bristning av stora kroppspulsådern.

Anmälans diarienummer: HSN/197080