Landstinget gör en anmälan enligt Lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient som haft kontakt inom den psykiatriska vården tagit sitt liv.

Anmälans diarienummer: LK/152055