Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av att en patient tagit sitt liv.

Händelsen rör en patient som haft en mångårig kontakt med psykiatrin.
En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/160709