Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vård med smärtor i ena benet. Patienten bedömdes ha en begynnande misstänkt rosfeber och lades in på vårdavdelning. Under följande dygn tilltog smärtan och rodnaden på benet, och antibiotikabehandling startades. Senare togs beslut om operation på grund av misstänkt infektion i muskulaturen. Komplikationer tillstötte och man konstaterade att vävnadsdöd uppstått i delar av musklerna på benet.

Anmälans diarienummer: LK/170459