Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte akutmottagningen på grund av huvudvärk. Patienten blev hänvisad till vårdcentralen och remitterades fyra dagar senare till akutmottagnigen igen med misstanke om hjärnhinneinflammation.
Utredningen visade en hjärnblödning och patienten skickades vidare till Uppsala för bedömning.

Anmälans diarienummer: LK/151438