Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte vårdcentralen på grund av smärta i buk. Läkemedelsbehandling sattes in men hjälpte inte utan en remiss för invärtes undersökning av tjocktarmen, så kallad koloskopi skrevs.
Den planerade koloskopin gick inte att slutföra utan en remiss för ny undersökning skrevs. Patienten sökte akutmottagningen på grund av smärta upprepade gånger under tiden. När koloskopin åter igen inte gick att slutföras bestämdes det att en datortomografi av tjocktarmen skulle göras. Undersökningen visade en tumör i tjocktarmen.

Anmälans diarienummer: LK/151323