Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan ett barn avlidit efter en förlossning.

Händelsen rör en kvinna som kom till akutmottagningen från förlossningen. Undersökning visade tecken på tarmvred och patienten opererades direkt.
Senare fick patienten sammandragningar och flyttades åter till förlossningen där barnet föddes utan livstecken.

En händelseanalys är initierad.

Anmälans diarienummer: LK/151490