Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vårdcentral på grund av viktnedgång. Vid undersökning upptäcktes att patienten hade diabetes och behandling påbörjades med planerad uppföljning. Vid uppföljningen hade patienten ont i magen, illamående och svårt att få i sig mat. Efter flera undersökningar upptäcktes tumörförändringar i tarmen och patienten opererades. Komplikationer uppstod och patienten vårdades länge på sjukhus innan hen kunde skrivas ut.

En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/170500