Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling

Händelsen rör ett barn som genomgick en komplicerad förlossning och blev allvarligt påverkad av denna under ett antal dagar. Barnets utveckling kommer att följas upp.

Anmälans diarienummer: LK/152038