Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient som haft kontakt med vården i Värmland tagit sitt liv.

Anmälans diarienummer:  LK/152142