Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Händelsen rör en patient som opererades och vårdades på sjukhus.
Ett par dagar efter hemgång kände sig patienten sig dålig, kräktes och upptäckte att en kompress stack ut från ändtarmen. Kompressen var troligtvis kvar från det tidigare operationstillfället.

Flera omedelbara åtgärder är vidtagna för att förhindra att det händer igen.

Anmälans diarienummer: LK/152042