Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Händelsen rör en patient som brännskadades och fördes med ambulans till närmaste sjukhus för stabilisering inför helikoptertransport till Uppsala. Efter en tid i Uppsala överflyttades patienten tillbaka till Landstinget i Värmland.
Efter ett planerat återbesök i Uppsala stannade patienten några veckor för uppföljning. Hela vårdförloppet var långt och många verksamheter var involverade. Brister ses i samverkan och informationsöverföring.

En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/152456