Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Händelsen rör en patient som genomgick en långdragen tarmoperation. Direkt efter operationen upptäcktes det att en operationsduk saknades och genomlysning visade att duken fanns kvar i buken. Patienten sövdes igen och duken plockades ut.
Anmälans diarienummer: LK/152533