Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som kom till psykiatriska akutmottagningen och som lades in för förbättrad sömn och ställningstagande för ytterligare behandling. Patienten behandlades med läkemedel mot psykos, men fick efter några dagar besvär av biverkningar. När patientens tillstånd blev sämre påbörjades behandling för malignt neuroleptikasyndrom. Efter ytterligare försämring flyttades patienten till intensivvårdsavdelning. Lång rehabilitering följde.

En händelseanalys är genomförd.

Anmälans diarienummer: LK/170345