Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg för att få utrett om en fördröjd diagnos är orsaken till att en patient avlidit.

Händelsen rör en patient som sökte akutmottagningen efter ett fall och upplevde smärta. Patienten skickades hem i väntan på röntgen dagen efter. Röntgen visade fraktur på ryggraden och patienten blev inlagd på vårdavdelning.
Dagen efter hade patienten kräkningar och kirurgjour konsulterades. Under kvällen fick patienten ytterligare kräkningar, svårt att andas och drabbas av hjärtstillestånd. Hjärt- och lungräddning påbörjades men patienten avled.

Anmälans diarienummer: LK/152488