Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada.

Händelsen rör en patient som vid förberedelserna inför en operation föll av operationsbordet. Patienten undersöktes och inga nytillkomna skador sågs.

Anmälans diarienummer: LK/152634