Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på akutmottagning efter en stickskada i samband med arbete. Patienten hade ett sår strax ovanför den vänstra handleden som syddes. Några dagar senare sökte patienten på nytt vård på grund av symptom med känselbortfall. Undersökningen gav misstanke om en nervskada i handen, något som senare bekräftades av ortoped. Patienten opererades kort därefter vid Universitetssjukhuset Örebro.

Anmälans diarienummer: LK/170744