Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som sökte akutmottagningen på grund av ett trycksår vid en magnetstag som satts in vid en tidigare ryggoperation. Såret bedömdes inte som infekterat och patienten fick åka hem med råd om steril omläggning och förband. Patientens närstående kontaktade opererande klinik efter ett par dagar och patienten lades in direkt, stagen fick därefter opereras bort på grund av infektion i såret.

Anmälans diarienummer: LK/152700