Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan flera patienter drabbats av fördröjd diagnos.

Händelsen rör sex stycken patienter som remitterats till endoskopimottagningen med prioritet på 30 till 45 dagar där det fördröjts med 6 till 18 veckor innan de undersökts och en diagnos satts.

En händelseanalys genomförs.

Anmälans diarienummer: LK/153099