Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som vid två tillfällen vårdades på sjukhus för kvarstående symtom efter en hjärnblödning utan att en höftfraktur som patienten hade upptäcktes. Höftfrakturen upptäcktes vid ett senare vårdtillfälle. En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/160056