Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg bland annat för att en patient inte fått den läkemedelsbehandling den skulle ha.


Händelsen rör en patient med flera tidigare sjukdomar som opererades akut för gallsten. Komplikationer uppstod och en omoperation gjordes. Under vårdtiden drabbas patienten av en propp i ett blodkärl i armen som åtgärdades. Det upptäcktes också att patienten under 10 dagar inte fått den proppförebyggande läkemedelsbehandling den skulle haft.
En händelseanalys av hela vårdförloppet är initierad.

Anmälans diarienummer: LK/160075