Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient försökt ta sitt liv.

Händelsen rör en patient som gjorde ett självmordsförsök under pågående vård på en avdelning inom psykiatrin.

Anmälans diarienummer: LK/160272