Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av en fördröjd behandling.

Händelsen rör en patient som genomgick provtagning av en hudförändring. Svaret visade cancer och remiss till öron-näsa-halskliniken skrevs. Fyra månader senare upptäcktes att remissen avvisats med hänvisning till hudkliniken. En ny remiss skrevs direkt och patienten kom under behandling inom kort.

En händelseanalys är påbörjad.

Anmälans diarienummer: LK/160711