Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som kom till akutmottagning med nedsatt allmäntillstånd. Det visade sig att patienten inte tagit sina läkemedel, att hen hade ramlat flera gånger i hemmet och överkonsumerat alkohol. Patienten lades in på avdelning men blev allt sämre. En akut skiktröngen visade en stor blödning under skallbenet. Patienten opererades och flyttades därefter till Universitetssjukhuset i Uppsala för ytterligare operation. Efter en kortare vårdtid kunde patienten resa hem med planerad uppföljning.

Anmälans diarienummer: LK/170729