Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient gjort ett självmordsförsök på en vårdavdelning.


Händelsen rör en patient som under sin vårdtid på en psykiatrisk vårdavdelning försökte ta sitt liv.
En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/160463