Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg då en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan görs sedan en patient som visade sig ha en hjärnblödning inte fick sin diagnos i rätt tid trots flera kontakter med hälso- och sjukvården.

Anmälans diarienummer: LK/161370