Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

Anmälan gäller en patient som hade kört av vägen i hög hastighet och slagit runt med sitt fordon. Patienten klagade på smärtor i ländryggen och hade ingen känsel vänster ben. Hen hade en sårskada i huvudet men var vid medvetande och kunde prata. Senare på sjukhus konstaterades att patienten hade en ryggradsfraktur. Efter transport till Akademiska sjukhuset i Uppsala opererades patienten med påföljande rehabilitering.

Anmälans diarienummer: LK/170732