Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient försökt ta sitt liv på en vårdavdelning.

Händelsen rör en patient som inkom till akutmottagningen efter ett självmordsförsök. Patienten fick inledningsvis intensivvård och lades sedan in på somatisk vårdavdelning. Innan patienten flyttades över till psykiatrin gjorde patienten även ett självmordsförsök vårdavdelningen.

Anmälans diarienummer: LK/161452