Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av att en patient tagit sitt liv.

Händelsen rör en patient som haft kontakt med psykiatrin och begått självmord i nära anslutning till senaste vårdtillfället.

Anmälans diarienummer: LK/160963