Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient kunnat drabbas av vårdskada.

Patient som vårdas för leukemi får vid ett tillfälle intravenöst läkemedel utan samtidigt vätskedropp. Vätskedroppet tar slut under pågående medicinering och det är oklarheter kring om nytt vätskedropp ska sättas. Kontakt tas med jour och under tiden konsulteras en erfaren sjuksköterska och nytt vätskedropp sätts inom 30 minuter. Patientens koncentrationer följs upp.

Anmälans diarienummer: LK/161950