Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd behandling.

Händelsen rör en patient med Downs syndrom som kommer tillbaka till akutmottagningen på grund av försämring, besökte akuten två dagar tidigare på grund av uttorkning då patienten har svårt att få i sig mat eller vätska, var förstoppad och allmänt nedsatt allmäntillstånd. Undersökning genomförs som visar inklämt navelbråck med fri gas i buken. Patienten har tidigare varit i kontakt med vårdcentralen för buksmärtor och hosta. Flyttas till intensivvårdsavdelningen inför operation men försämras och avlider innan operationen hinner genomföras.

Anmälans diarienummer: LK/161954