Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att få granskat om den egna utredningen av ett vårdförlopp inklusive behandling varit tillräcklig.

Händelsen rör en patient som får behandling med blodförtunnande medel mot blodproppar i lungorna. Patienten får huvudvärk och röntgenundersökning visar en hjärnblödning, kontakt tas med Uppsala och patienten överflyttas dit för operation. Vid återbesök tre månader senare avslutas behandling med blodförtunnande läkemedel. Patienten hittas avliden i hemmet 10 dagar senare där obduktion visar lungembolier som dödsorsak.

Anmälans diarienummer: LK/161957