Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd behandling.

Händelsen rör en patient som söker akutmottagning med buksmärtor, får smärtlindring och åker hem med råd om att återkomma vid mera smärtor eller feber. Patienten kommer tillbaka två dagar senare med hög feber, buksmärtor och illamående. Röntgenundersökning genomförs och det planeras för att sätta in en kateter direkt i njuren.

Kompetens för ingreppet saknades på det lokala sjukhuset och det planeras för överflyttning till högre vårdnivå. Brist på IVA-platser gör att överflyttningen fördröjs och först sent på kvällen sätts en avlastande kateter. Patienten återhämtar sig aldrig och avlider dagen efter.