Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan risk för en allvarlig vårdskada uppstått.

Händelsen rör en patient som lades in på vårdvadelning. När läkaren aktiverade patientens läkemedelslista upptäcktes att läkemedel redan fanns ordinerat samt att en besöksanteckning gjorts i journalen som inte tillhörde patienten. Rättelse och makulering i journalen gjordes direkt och inga felaktiga läkemedel gavs.

Anmälans diarienummer: LK/162683