Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient fått för många läkemedel aktiverade under en vårdtid.

Händelsen rör en patient med reumatism, artros och benskörhet som tog medicin mot högt blodtryck. Patienten inkom till akutmottagning med tilltagande smärtor i ryggen. På vårdavdelningen fick patienten läkemedel som den enligt tidigare beslut inte längre skulle ha, men som inte försvunnit ur läkemedelslistan. Detta ledde till oönskade interaktioner mellan läkemedel.

Anmälans diarienummer: LK/162699