Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som råkade ut för ett fall på en vårdavdelning, men inte bedömdes ha fått några men. Patienten fick dock svåra smärtor efter en tid. Efter läkarbesök på ortopedmottagningen skrevs remiss till röntgenundersökning. Flera missförstånd skedde mellan ortopedin och radiologin vilket medförde att röntgen utfördes först fyra veckor senare. Den visade en vänstersidig höftfraktur. Patienten opererades med höftprotes och kunde efter några dagars eftervård återgå till hemmet.

Anmälans diarienummer: LK/163040