Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att kompresser glömts kvar i samband med en operation.

Anmälan gäller en patient som genomgick ballongvidgning av kranskärl efter en misstänkt hjärtinfarkt. I samband med operationen blev patienten sämre vilket ledde till akut operation av brusten kroppspulsåder. Patienten förlorade mycket blod och många kompresser användes under operationen. När operationen var färdig kontrollräknades allt material vilket stämde med de uppgifter som fanns.
Tio dagar efter operationen gjordes en skiktröntgen på grund av ökade infektionsvärden. Man upptäckte tecken i buken som ledde till ännu en operation där fem kvarglömda kompresser togs ut.

Anmälans diarienummer: LK/163134