Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på grund av smärta i ena foten efter en motocrossolycka. En röntgenundersökning avslöjade en fraktur i ett mellanfotsben och patienten fick elastisk linda och kryckor som avlastning. Efter två månader kom patienten åter och hade fortfarande smärtor i foten. En ny röntgenundersökning visade god men ofullständig läkning i mellanfotsbenet. En tid senare gjordes en skiktröntgen varpå en båtbensfraktur upptäcktes.

Anmälans diarienummer: LK/163161