Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som 2014 sökte vård för besvär med täta urinträngningar. Patienten bedömdes ha överaktiv blåsa, och behandling med läkemedel och blåsträning påbörjades.
Vid uppföljning justerades läkemedelsbehandlingen då besvären kvarstod. I oktober 2016 undersöktes urinblåsan och urinröret vid en cystoskopi, vilken visade en cancer i urinblåsans vävnad.
Patienten utreds vidare och behandling pågår.

Anmälans diarienummer: LK/170909