Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd behandling.

Anmälan gäller patient som vårdades inneliggande efter en hjärnstamsinfarkt. Patienten drabbades av akut njursvikt, vilken tolkades bero på biverkningar från kontrastmedlet som använts vid datortomografiundersökningar kopplade till hjärnstamsinfarkten.

Med försämrat allmäntillstånd och fortsatt stigande njurvärden flyttades patienten några dagar senare till intensivvårdsavdelningen. Efter behandling återhämtade sig patienten, och skrevs efter en längre vårdperiod hem med fortsatt rehabiliteringsbehandling inom öppenvården.

Anmälans diarienummer: LK/171176