Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient ådragit sig en höftfraktur i samband med rutinmässig uppföljning av eldriven rullstol.

Vid den tekniska genomgången befann sig patienten i maximalt upprest ståläge i rullstolen då klämskyddet aktiverades och höjde uppresningen ytterligare en bit. Patienten fick kraftig smärta i vänster höft, vilket vid en röntgen visade sig vara en höftfraktur.
Patienten opererades sedermera och skrevs sedan hem.

Anmälans diarienummer: LK/171081